Vi har arbetat med upphandling och inköp i många år och har oräkneliga gånger sett hur avsaknad av ordentliga förarbeten och långsiktiga strategier skapat stora problem för verksamheterna. Det är tyvärr inte ovanligt att man har väntat alldeles för länge med att komma till skott med att genomföra en ny upphandling, och inser när det väl är dags att man är alldeles för inlåst i den tidigare lösningen och befintlig leverantör för att en konkurrensutsättning ska kunna göras utan stora ekonomiska och verksamhetsmässiga risker. Enorma kostnader eller arbetsinsatser för migrering av data, förbättrade sätt att integrera med andra system, en evighetslång och stökig kod och hårdvara som var redo för återvinningen för fem år sedan. Att prata om nån slags innovationsmöjlighet i det läget kan kännas nästintill hopplöst!

Man har ofta bråttom att komma till skott, gamla system supportas inte längre, förvaltningen haltar och behoven täcks inte att befintlig lösning. Fort, fort ska nytt på plats.

Problemen med inlåsning, upphandlings- och tekniskskuld uppstår inte omedelbart, det är mesta kan har varit frid och fröjd i många år och vi har oreflekterat lagt större och tyngre ansvar på vår leverantör, byggt ut lösningen, flyttat ut mer och mer kompetens och integrerat funktioner vertikalt och horisontellt.

Men så småningom, ofta i samband med att när man börja tycka att det är dags att konkurrensutsätta sin leverantör, inser man hur beroende man gjort sig till leverantören. Nya, spännande och kanske t o m billigare lösningar har dykt upp på marknaden, men nu är det inte lika enkelt att byta. Vi skulle kalla detta ett osunt leverantörsberoende. De finns i alla organisationer, mer eller mindre medvetna.

Så vad kan vi göra åt det? Hur ska vi tänka nästa gång vi ska göra investeringar i infrastruktur, verksamhetssystem eller komplexa tjänster? Jo, vi ska tänka försörjningsstrategiskt. Lösningen ligger sällan inom ramen för en enskild upphandling, istället är det genom det långsiktiga strategiarbetet som vi möjliggör god konkurrens med marknadsmässiga villkor och sätt att lösa behovet på, skapar möjlighet till interoperabilitet och användande av data på riktigt. Funder över hur ni vill att ert system av it-lösningar, datahantering och utveckling i övrigt ska se ut på sikt, och besluta er för en riktning där ni möjliggör för bästa utväxlingen och försörjningen av era behov, oavsett om det rör den egna kompetensen eller sådant som marknaden ska leverera till er!

Krönika av Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD Kommentus och Klara Diskay, senior affärsrådgivare AffärsConcept. 

Nyfiken på att veta mer? Anmäl dig då till seminariet den 16 april kl. 9-10.30 med Eva-Lotta och Klara samt flera intressanta gäster. Läs mer här

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!