Att offentlig sektor står inför en mängd utmaningar vet vi. Vi behöver då se till att nyttja all den information vi har på ett smart sätt.

Det öppna och smarta samhället bygger på effektiv informationshantering. Vi har inte råd att slösa bort våra tillgångar, information är en tillgång som offentlig sektor har i stor mängd men som vi behöver bli än bättre på att nyttja för att skapa mer värde för våra invånare och användare. Öppna data är en förutsättning för digital utveckling och innovation, genom att använda den kan vi skapa mängder av samhällsnyttiga tjänster.

Idag kommer inte ens medarbetarna åt den egna informationen, det är bara de med konton till rätt verksamhetssystem som gör det. Molntjänster ställer också nya krav. Det räcker inte längre med att bara äga sin information, man behöver kunna komma åt den också. Att dela sin information så öppet som möjligt bör vara en grund i all informationshantering och är också DIGGs första princip för hur man bör tillgängliggöra sin information.

Vi behöver vara bra på att använda öppna data för att komma tillrätta med våra stora samhälleliga utmaningar. I en rapport från OECD hamnade Sverige på plats 32 av 33 av länder när det gäller publicering av öppna data. Så det är hög tid att kavla upp ärmarna. Hur kan vi nyttja och skapa värde med en underutnyttjad tillgång? Med oss har vi experter och engagerade personer såsom Björn Hagström, Daniel Dersén, Caspar Almalander, Patrik Sundström och Ingrid Halvorsen. Välkommen på ett seminarium där du får möjlighet att lära dig mer om vad som kan möjliggöras av öppna data och hur du gör för att komma igång!”

Webbinariet sker i zoom, anmäl dig här

Medverkande:

Björn Hagström, Hagström consulting

Daniel Dersén, Internetstiftelsen

Ingrid Halvorsen, Varbergs kommun

Caspar Almalander, SKR

Patrik Sundström, SKR

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!