Digitalisering kan vara det ord som mest missbrukats under de senaste åren. Det har parallellt använts för att driva en luddig modernisering mot att vi som nation ska vara bäst i världen, och för att skära kostnader inom offentlig förvaltning. Den har blandats ihop med tekniker som AI, blockkedjor och flygande bilar och lämnat de flesta av oss ganska tveksamma kring hur vi som verksamheter, medarbetare och invånare ska orientera oss. Det är svårt att träffa ett så rörligt och allomfattande mål.

Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en öppen, serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. Allt vi företar oss måste bidra till de verksamhetsnära målen och till en effektiv och innovativ välfärd. Nyckeln är att hålla de verksamhetsnära målen i fokus i utvecklingen av en smartare välfärd.

Vår oförmåga att tala om digitalisering ur verksamhetens perspektiv har skapat mycket gnissel, men i grund och botten gör vi bäst i att se digitalisering i linje med SKRs strategi Utveckling i en digital tid. Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling där vi använder digitala lösningar för att antingen effektivisering eller innovation. Så om vi med detta som utgångspunkt tar oss an digitaliseringen blir det handlingsbart och förhållandevis enkelt.

Sedan 2018 har vi jobbat med en vetenskaplig metod (DiMiOS) för att mäta och följa upp digital mognad. Digital mognad i detta hänseende är organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Modellen, används idag av över 160 offentliga aktörer, 160 aktörer som metodiskt mäter och följer upp de förutsättningar som enligt forskningen krävs för att vi ska dra nyttan av digitaliseringens möjligheter.

Från användare har vi lärt oss att en av de största nyttorna med DiMiOS är att vi som verksamhet tvingas att prata om rätt saker. Vi tvingas reflektera över hur vi prioriterar digitala initiativ, hur vi jobbar med involvering av användare i design och hur vi öppnar upp vår utveckling. Hur vi hanterar det digitala arvet och hur vi jobbar med nyttohemtagning. Dessa frågor har tidigare (slarvigt) förpassats till IT-avdelningar, men givet att digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling är de nu av verksamhetsövergripande betydelse och behöver därmed drivas från verksamheten.

När vi väl börjar tala om vilka organisatoriska förutsättningar som faktiskt behövs ser vi tydligt behovet av att integrera digital mognad i organisationens kompetensförsörjningsstrategi. Vi behöver revidera vårt sätt att både rekrytera nya och utveckla befintliga medarbetarna i välfärden

Oavsett om det rör portföljstyrning, nyttorealisering, digital infrastruktur, digital arbetsmiljö eller några av de andra aspekterna får man genom DiMiOS svart på vitt var vi behöver stärka upp vår verksamhets förmågor och kompetens.

När vi väl mäter och följer upp digital mognad har vi en uppfattning om var vi som verksamhet står. Endast då kan vi börja tala om möjligheten att välja strategi, välja riktning och prioritera rätt initiativ. Den data som nu samlar in visar tydligt att insikt i var vi står ger ingångsvärden för ändamålsenlig digitalisering: nu är vi i ett läge där vi kan sätta en digitaliseringsstrategi som är värd namnet. Nu vet vi vad vi ska göra för att dra nyttorna ur digitaliseringen.

Arbetet med DiMiOS har skett i nära samverkan med SKR och SKR:s medlemmar. I dagsläget förbereder SKR en nationell skalning av modellen, inklusive utbildningspaket och metodstöd för att möjliggöra den nödvändiga förflyttningen. Vi ser enormt mycket fram emot detta, och är övertygade om att detta är rätt väg för att leva upp till Regeringens högst ställda målsättning om att bli bäst i världen. Vi spår en underbar vår!

Krönika av Jenny Birkestad, Affärsområdeschef HR- & chefsstöd, SKL Kommentus
Johan Magnusson, docent, forskningsledare Göteborgs universitet

Nyfiken på att veta mer? Anmäl dig då till seminariet den 23 april kl. 9-10.30 med Jenny och Johan samt flera intressanta gäster. Läs mer här

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!