Samverkan i de organisatoriska mellanrummen

Samarbete, samverkan, partnerskap, tillsammans…. det finns många ord på det som är alldeles nödvändigt i kommunsektorn. Vi behöver jobba tillsammans över kommungränserna av tusen skäl. Det kanske mest uppenbara; kommungränserna går genom människors liv.

Hur svårt kan det vara? Vi som verkligen försökt skapa samarbeten för konkret nytta vet att det kan vara svårt. Ibland mycket svårt.

Mellankommunala samarbeten är en av flera nycklar för att långsiktigt klara det kommunala uppdraget och behöver därför lyftas fram mer. De förtjänar egen scentid och eget fokus.

Effektfull samverkan ställer höga krav på ledarskap. Det kräver ledare som vågar ge sig ut i markerna utanför den egna organisationen, ledare som vågar öppna upp och söka kontakt med andra utan att släppa det egna uppdraget. Ledare som faktiskt har i sitt uppdrag att samverka och därför ger sig ut i mellanrummen mellan organisationerna.

Där, i mellanrummen, får man ibland en känsla av vakuum och stillestånd, ungefär som landet mellan världarna i Narnia. Hur frestande det än kan vara att snabbt lämna mellanrummet för den tryggare och tydligare hemmaplanen kan det då handla om att hålla ut. Där i mellanrummet, mitt i samverkanslandet, där finns nya perspektiv, smartare sätt att göra på, nya kunskaper och nya möjligheter.

Så nästa gång vi hör, från oss själva eller någon annan, hur tokigt det är att varje kommun gör på sitt sätt utan att riktigt ha koll på dom andra så kan vi stanna en stund. Stanna till och fundera på om det är sant, gör vi verkligen så olika eller har vi själva verket någonting där under ytan som hänger ihop över kommungränserna. Och OM det är sant, om vi verkligen gör på helt olika vis utan motiv, då stannar vi igen och funderar på om det är nödvändigt att ge sig ut i mellanrummet för att få det att hända. Tillsammans.

Catrin Ditz
Digital strateg/processledare, Storsthlm

 

För dig som är intresserad av vad som händer i rummen mellan gränserna, välkommen till seminariet Det händer i mellanrummen den 19 mars.

 

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!