Stefan Skoog

Sektionschef, Inera

stefan_skoog

Stefan är sektionschef på Inera och projektägare för Säker Digital Kommunikation. Han har arbetat med att skapa förutsättningar för digitalisering i över 20 år bl.a. inom ärendehantering och diarieföring, fordonsindustri och hälsa och sjukvård. Under de senaste fem åren har Stefan primärt ansvarat för att etablera säker digital informationsdelning inom hälsa och sjukvård och har ansvarat för uppbyggnaden av infrastrukturen för Nationell Patientöversikt, Journalen och Utomlänsfakturering.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!