Petra Dalunde

Head of Partnership, Stockholm AI

petra_dalunde

På Kista Science City AB är Petra programchef för Urban ICT Arena, en teknisk infrastruktur och samverkansarena som utvecklar och visar digitaliseringens möjligheter. Founding Partners för Urban ICT Arena är Ericsson, IBM, ABB, KTH, DSV/SU, RISE, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm.

Att utvecklas i och med Petras arbeten är en viktig målsättning för henne och tillsammans med hennes uppdragsgivare och sina kollegor befinner hon sig i en ständig utvecklingsprocess. Det är också viktigt för Petra att få arbeta med frågor som på olika sätt angår och berör många människor.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!