Patrik Sundström

Chief Digital Officer, SKR

Patrik som är Chief Digital Officer på SKR leder och samordnar SKR:s arbete med digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Patrik Sundström är jurist med många års erfarenhet av digitalisering framför allt inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och Life Science.

Han har arbetat med policyutveckling på nationell nivå de senaste 15 åren och är bl.a. arkitekt bakom SKR:s och regeringens gemensamma satsning Vision ehälsa 2025.

Patrik Sundström har flertalet styrelseuppdrag och engagemang utanför SKR som exempelvis Linnéuniversitetet, Swecare, Swelife och Team Sweden Care & Health.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!