Patrick Eckemo

Senior adviser, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

patrick_eckemo

Patrick Eckemo har varit med från starten och byggt upp DIGG som chef för utveckling och främjande samt varit ansvarig för regeringsuppdraget för AI. Patrick är senior rådgivare på DIGG och fokuserar för närvarande på bl.a. strategiska frågor, innovation och driva AI både nationellt och internationellt.

Patrick har över 20 års erfarenhet som bland annat utvecklare, presale, enterprise arkitekt, strateg, affärsutvecklare, chef och ledare från bland annat amerikanska SAS Institute, svensk/danska PostNord koncernen och CSN.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!