Nina Widmark

nina_widmark

Nina arbetar på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, med frågor som rör innovation och offentliga verksamheter: både innovation i egen verksamhet, samskapande med andra aktörer och offentlig efterfrågan som drivkraft för innovation. Hon har finansierat och följt flera projekt inom det sistnämnda området och samarbetar även aktivt med Upphandlingsmyndigheten på området för att bidra till att kunskap skapas och sprids om sambanden mellan upphandling och innovation.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!