Nils Mossberg

Arkivarie, Energimyndigheten

nils_mossberg

Arbetar för närvarande med att införa ett ledningssystem för hantering av verksamhetsinformation baserat på ISO-standardena i 30300-serien. Nils Mossberg har tidigare varit bl a varit chef för arkiv och museer i Eskilstuna kommun och är för närvarande ordförande i FALK, Föreningen arkivverksamma inom kommuner och landsting.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!