Nils Fjelkegård

Kansliråd, Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet

nils_fjelkegard

Nils Fjelkegård är kansliråd på Enheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet och arbetar bl.a. med frågor om förvaltningsgemensam digital infrastruktur kopplat till informationsutbyte, grunddata och samordnad it-drift.

Han har tidigare en bakgrund från bl.a. E-legitimationsnämnden där han jobbade som jurist mellan 2011-2015, bl.a. med att utveckla det juridiska ramverket på e-legitimationsområdet.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!