Mikael Svensson

Programansvarig för skolans digitalisering, SKR

mikael_svensson

Som programansvarig för skolans digitalisering arbetar Mikael bland annat med att stötta huvudmän, små som stora, med processer och strukturer kring digitaliseringsarbetet. En stor del av uppdraget handlar också om påverkansarbete och samarbete med myndigheter och andra nationella aktörer inom digitaliseringsområdet.

Mikael har tidigare arbetat i skolans värld i ca 20 år utifrån de flesta perspektiven. Senast på sektors-/förvaltningsnivå med strategiska frågor gällande förskolans och skolans digitalisering som främsta uppgift.

Han med i SKR:s arbete med att ta fram den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering. Tidigare i styrelsen för VLM och sedan ett antal år tillbaka med i SvFF:s domarkommitté med ansvar för utbildningsfrågor.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!