Mattias Axelson

Forskare vid House of Innovation, Handelshögskolan

Mattias Axelson är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation. Han arbetar för att utveckla organisationers innovationsförmåga genom forskning, utbildning och rådgivning.

Det genomgående temat för hans arbete är vägledandet av företag och myndigheter i förnyandet sina verksamheter, att bli redo för framtiden. Vid Handelshögskolans Executive Education utbildar Mattias chefer och ledare. Mattias föreläser i många sammanhang om scenarioplanering, strategiutveckling och innovation. År 2020 gav Mattias ut boken Dold Potential. Han har tidigare givet ut boken Växla upp innovationskraften.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!