Markus Lingman

MD, PhD, sjukhusledningen, strateg, överläkare, Region Halland

markus_lingman

Markus Lingman är överläkare och strateg på Region Halland.

Han ska medverka på workshop om smart teknik, En bättre värld med smart teknik?

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!