Marianne Öst

Avdelningschef och CIO, Säkerhetspolisen, Ansvarig avdelning för Information och utveckling

marianne_ost

Chef på Säkerhetspolisen sedan 2010, då för personskyddsenheten, och avdelningschef för olika avdelningar sedan 2014. Marianne Öst ansvarar idag för informationshantering och utveckling av densamma inom SÄPO.

Oavsett funktion hittar Marianne Öst energi och engagemang i att ständigt hitta nya vägar för att skapa bättre förutsättningar, nya lösningar och ökat mervärde för samhället/medborgaren.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!