Malin Domeij

Rådgivare och projektledare, Inera

malin_domeij

Malin Domeij är rådgivare och projektledare inom digitalisering. Frågorna spänner från att stödja organisationer att förståvad digitalisering innebär och nyttan av digitalisering, till att driva större projekt som Säker digital kommunikation för att realisera dessa möjligheter. Inom e-hälsoområdet har hon bl.a. arbetat med vårdgivare, regioner, myndigheter, akademi och näringsliv för att skapa nya digitala tjänster för patienter, forskare och vårdpersonal. På senare år har fokus inriktats mer på offentlig sektor som helhet och det viktiga samspelet mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter i att skapa nödvändiga förutsättningar för digital infrastruktur och en säker och effektiv informationsförsörjning.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!