Louise Callenberg

Sektionschef Avdelningen för digitalisering, SKR

louise_callenberg

Louise är sektionschef på Sveriges kommuner och landsting (SKR). Här har Louise ansvar för den sektion som stödjer välfärden, stadsutveckling och tillväxt i digital förnyelse. Sektionen ska stödja och påverka så att utvecklingen in i den nya digitala eran ska vara smart, effektiv och hållbar i takt med det datadrivna samhället. 

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!