Linda Lindström

Beteendestrateg och medgrundare, Beteendelabbet

linda_lindstrom

Linda är en av Sveriges främsta experter på nudging. Som beteendestrateg på Beteendelabbet arbetar hon dagligen med att tillämpa beteendeinsikter i organisationers interna och externa affärsutveckling mot resultatinriktad beteendeförändring. Tillsammans med Beteendelabbet har hon skrivit handboken ”Nudging i praktiken: Så gör organisationen det lätt att göra rätt” för Natur & Kultur.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!