Leif Denti

Universitetslektor, Göteborgs universitet

leif_denti

Denti forskar för närvarande på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation som post-doc vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Universitetslektor vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska universitet, främst inom teampsykologi, ledarskap och innovationsledning.

Projektledare och medgrundare av tusentips.se, en webbplats som syftar till att sprida forskningsbaserad kunskap om innovationshantering till allmänheten.

Skribent på Innovation Management.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!