Kristine Ulander

Strateg, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

kristine_ulander

Kristine Ulander arbetar på DIGG med att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation i samverkan mellan forskning, näringsliv och civilsamhälle. Kristine leder vidareutvecklingen av Sveriges dataportal och deltar i EU-kommissionens expertgrupp för öppna data och PSI.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!