Jenny Birkestad

Affärsområdeschef, Adda

jenny_birkestad

Förnyelsebyråkrat och intraprenör med drygt 20 års chefserfarenhet från både offentlig och privat sektor. Brinner för innovations- och förändringsledning, tjänstedesign och en offentlig förvaltning som tillvaratar digitaliseringens möjligheter och medarbetarnas kunskap och engagemang.

Jenny Birkestad är affärsområdeschef på Adda, tidigare var Jenny direktör för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner. 

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!