Jenny Birkestad

Direktör, SKR

jenny_birkestad

Förnyelsebyråkrat och intraprenör med drygt 20 års chefserfarenhet från både offentlig och privat sektor. Brinner för innovations- och förändringsledning, tjänstedesign och en offentlig förvaltning som tillvaratar digitaliseringens möjligheter och medarbetarnas kunskap och engagemang.

Jenny Birkestad är sedan 2017 direktör avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner där hon driver på för en medskapande, effektiv, datadriven och innovativ offentlig förvaltning för både invånare och medarbetare.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!