Jeanette Nilsson

Senior Projektledare, RISE, enhet Intelligenta system

jeanette_nilsson

Jeanette är Civilingenjör från Luleå Tekniksa Universitet och har arbetat med näringslivsfrågor nationellt, regionalt och lokalt. Under fem år arbetade hon som lobbyist i Bryssel och har ett stort engagemang för att lyfta fram möjligheter där vi i Sverige kan ta ledningen.

Jeanette leder AI Agendan för Sverige där ett 50-tal aktörer är engagerade för att ta fram förslag på hur Sverige kan blien förebild iatt använda de digitala möjligheterna för att bygga den hållbara framtid som vi alla strävar mot.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!