Jakob Hellman

Tf. enhetschef, Vinnova

jakob_hellman

Jakob har nära 15 års erfarenhet av ledarskap och analys inom innovation, samhällsutveckling och näringslivsutveckling med kompetens inom strategi, kommunikation och förändringsledning. Han har varit chef i flera offentliga organisationer, är en van och anlitad föreläsare och paneldeltagare.

Jakob har varit styrelseledamot, rådgivare och expert i olika kommittéer. Jakob har bland annat varit tillförordnad avdelningschef för avdelningen Hälsa på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Avdelningen ansvarar för satsningar på innovation inom bland annat precisionsmedicin, AI, prevention och policyutveckling.

Han leder även myndighetens samlade arbete att driva innovation i offentlig sektor och har byggt upp den framgångsrika satsningen på smart policyutveckling.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!