Jakob Algulin

Digitaliseringsdirektör, Linköpingskommun

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!