Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development, Cybercom Group AB

ingemar_jansson

Ingemar ansvarar för IT-konsultbolaget Cybercom Groups hållbara affärsstrategi som har ett tydligt fokus på hur digital teknik och innovation kan bidra till global hållbarhet samt med ökat värdeskapande, samhällsnytta och konkurrenskraft som följd. Under 2018 samlade han sina branschkollegor i digitaliseringskonsultbranschen bakom en innovationsdriven färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet som förklarar hur Sverige kan bli fossilfritt med hjälp av digital teknik. Färdplanen överlämnades till regeringen i mars 2019. Ingemar har en bakgrund som entreprenör, affärsutvecklingschef, innovations- och strategikonsult i skärningspunkten mellan teknik och hållbar utveckling. Senast kom han från Bonnier där han som affärsområdeschef byggt upp media- och kunskapsföretaget Aktuell Hållbarhet.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!