Gabriel Wikström

Nationell samordnare agenda 2030, Agenda 2030

Gabriel Wikström är sedan februari 2020 utsedd av regeringen till Nationell samordnare Agenda 2030.

Gabriel Wikström har tidigare varit Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Han har också haft fler politiska uppdrag inom socialdemokratin och SSU. Före uppdraget som nationell samordnare jobbade han som utvecklingsledare med fokus på jämlik hälsa inom Länsstyrelsen Stockholm.

Gabriel Wikström har en pol kand i statskunskap och nationalekonomi från Uppsala universitet.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!