Erik Krantz

Tf. enhetschef för automation och digitalisering, Tillväxtverket

erik_krantz

Erik Krantz har mångårig erfarenhet av operativt, taktiskt och strategiskt ledarskap samt verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning. Hans ledarskap bygger på att stimulera samverkan utifrån ett helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och säkerställa att medarbetare kan, vill och vågar ta ansvar för uppgifter.

Erik känner sig trygg med att ta beslut och trivs allra bäst som ledare när han kan fokusera på att coacha genom att på ett konsultativt och lösningsorienterat sätt undanröja hinder och skapa förutsättningar i syfte att öka den kollektiva förmågan.

Genom hans strukturförmåga skapar Erik en känsla av sammanhang för hur allas arbetsaktiviteter hänger ihop sin helhet, deras ordning och förhållande till varandra.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!