Elsa Deckner

Informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud, Energimyndigheten

elsa_deckner

Arbetar med införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO-standarderna i 27000-serien och är även myndighetens dataskyddsombud.

Elsa Deckner är jurist och har tidigare arbetat med regelefterlevnad som compliance officer på det kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!