Daniel Forslund

Biträdande regionråd, ordförande Beredningen för digitalisering, Region Stockholm/SKR

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!