Daniel Antonsson

Strateg, DIGG, Myndigheten för digital förvaltning

daniel_antonsson

Daniel har lång erfarenhet av digitalisering av kommunal verksamhet. Han har genom detta varit involverad i digitalisering av flera olika verksamhetsområden i den offentlig sektorn. På DIGG leder Daniel bl a regeringsuppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!