Caroline Andersson

VD, Governo

caroline_andersson

Sedan 2009 är hon vd för Governo, konsultbolaget som fokuserar på att lösa de svåraste utmaningarna i samhället – med utgångspunkt i människors vardag och verklighet.

Caroline Andersson drivs av kluriga analyser där hennes förmåga att se samband ställs på sin spets. Det kan röra sig om utredningar på policynivå för nationella aktörer eller konkreta förändringsprojekt. Hon drivs också av att koppla samman duktiga individer som kan få saker att hända – och bjuder gärna på kunskap under resans gång.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!