Britta Sandblom

Verkställande tjänsteperson, Föreningen Sambruk

britta_sandblom

Britta Sandblom arbetar med crowd sourcing och samverkan mellan kommuner, som är Föreningens Sambruks huvuduppgift sedan starten 2004.

Föreningen stärker beställarrollen, tar fram tjänster för medborgare och medarbetare, deltar i Vinnovaprojekt, gör gemensamma förstudier och kravspecifikationer.

Crowd sourcing ger varje kommun mer resurser att utveckla och ta sin egen verksamhet vidare.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!