Björn Hagström

Rådgivare, Hagström consulting AB

Björn är rådgivare inom öppna data och informationshantering med erfarenhet från offentlig sektor, Hagström consulting AB.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!