Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen

asa_zetterberg

IT&Telekom­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation med cirka 1 300 medlems­företag – små, nystartade, väletablerade och stora – som sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige.

Tillsammans driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom, med två huvudfokus:

  • Tydliggöra nyttan av IT och telekom och stödja användningen i samhället.
  • Förenkla för IT- och telekom­företag och stimulera tillväxt i branschen.

Åsa Zetterbergs sakområden är: Branschexpert och Näringspolitik.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!