Anneli Schwartz

Chef för kultur- och utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun

anneli_schwartz

Anneli är förvaltningschef på Kultur och utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun, samt i stabsfunktion.

Anneli ingår också i kommunens näringslivsråd som syftar till att skapa samsyn mellan företag och kommun kring näringslivsutvecklingen i Alingsås.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!