Anna Gärdin

Framtidsdirektör, Huddinge kommun

anna_gardin

Anna Gärdin är Framtidsdirektör i Huddinge kommun. Tidigare har Anna varit digitaliseringsdirektör/CIO på Nacka kommun och innan dess ledde hon tjänsteutvecklingen inom ett av Skatteverkets största verksamhetsområden. Hur kommer vi bortom planer och ambitioner till att skapa resultat? Hur får man organisationen med sig och vilka utmaningar finns? Anna delar med sig av sina tankar och sin erfarenhet kring hur man går från ord till handling och faktiskt får till förändringen i en organisation.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!