Anna Gärdin

Digitaliseringsdirektör/CIO, Nacka kommun

anna_gardin

Anna Gärdin är digitaliseringsdirektör/CIO på Nacka kommun och innan dess ledde hon tjänsteutvecklingen inom ett av Skatteverkets största verksamhetsområden. Hur kommer vi bortom planer och ambitioner till att skapa resultat? Hur får man organisationen med sig och vilka utmaningar finns? Anna delar med sig av sina tankar och sin erfarenhet kring hur man går från ord till handling och faktiskt får till förändringen i en organisation.

Jag arbetar idag som digitaliseringsdirektör/CIO på Nacka kommun. Under min tid i Nacka har jag byggt upp en ny digitaliserings/IT-organisation, tagit fram en kommungemensam digitaliseringsstrategi, implementerat portföljstyrning, förvaltningsstyrning samt skapat en rad nya samverkansarenor inom kommunen.

 

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!