Jon Rognes

Forskare och biträdande generalsekreterare Leading Health Care, Handelshögskolan

Jon Rognes, ek.dr, civ.ing., är associerad forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, samt biträdande generalsekreterare för stiftelsen Leading Health Care. Jon forskar vid Center for Innovation and Operations Management (CIOM) och har bl.a. studerat distansarbete, geografiskt spritt utvecklingsarbete samt tjänsteoutsourcing. Han har varit gästforskare på Stanford University och visiting professor vid Asian Institute of Management (AIM) i Manila och undervisar i Operations Management och Operations Strategy vid HHS, Chalmers samt IFL. Jon lägger i dag sin huvudsakliga tid på forskning om hälso- och sjukvårdssektorn, bl.a. genom att studera mottaglighet för innovation i vården.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!