Sourcing, innovation och rollen som följare

Invånarna förväntar sig moderna digitala tjänster. Samtidigt ställer strama budgetar krav på kostnadseffektivitet och tuffa prioriteringar. Det är vardagen i Sveriges kommuner. Hur ska offentliga organisationer kunna erbjuda moderna digitala tjänster när utvecklingen går så snabbt inom IT-området? Att investera och ligga i den innovativa täten är inte möjligt för de flesta offentliga organisationer.

Vi har i en Vinnova-finansierad studie undersökt olika former av samverkan, gemensam utveckling och delat ansvar bland olika kommuner. De kräver alla både tid och pengar, och kan därför ofta vara betungande för mindre organisationer. Dessutom finns det regler och lagar som kan verka hindrande för olika former av samverkan. Kan vi hantera det enklare än det är i dag?

Vi menar att det finns andra sätt. Vi tror att följaren är vinnaren! Det är relevant för framförallt små kommuner och myndigheter att utveckla förmågan att bygga på vad andra redan har gjort. En strategisk roll som behövs, men som sällan lyfts fram, är den som följare, inom digital innovation.

För att uthålligt erbjuda moderna digitala tjänster behöver många av oss ställa sig nya frågor. Hur kan vi på ett bra sätt återanvända gjorda satsningar, så att inte alla behöver uppfinna sina egna hjul?

Krönika av Jon Rognes och Mattias Axelson House of innovation, Handelshögskolan.

Nyfiken på att veta mer? Anmäl dig då till seminariet den 29 april kl. 9-10.30 med Jon och Mattias. Läs mer här

Se gärna Mattias och Jons inspelning Förutsättningar för digital transformation – nya innovationsstrategier, avtal och arbetssätt

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!