Molntjänster i kommuner och regioner

Grundutbildning 1 – Inledning och översikt

Lotta Nordström, SKR

Grundutbildning 2 – SKRs metodstöd

Lotta Nordström, SKR

Grundutbildning 3 – Informationssäkerhetsaspekter

Thomas Nilsson

Grundutbildning 4 – Legala aspekter Cloud Act, OSL och GDPR

Ebba Ljungdal

Grundutbildning 5 – Avslutning

Lotta Nordström, SKR

play_circle_outline

Fördjupning 1 – Inledning

Lotta Nordström, SKR
Konsekvenser och ytterligare skyddsåtergärder av Schrems II

play_circle_outline

Fördjupning 2 – Schrems II fallet och domen

Susanne Svanholm, SKR
Konsekvenser och ytterligare skyddsåtergärder av Schrems II

play_circle_outline

Fördjupning 3 – Diskussion om konsekvenserna

Lotta Nordström & Susanne Svanholm, SKR
Konsekvenser och ytterligare skyddsåtergärder av Schrems II

play_circle_outline

Fördjupning 4 – Riskbedömning, var finns informationen?

Thomas Nilsson
Konsekvenser och ytterligare skyddsåtergärder av Schrems II

play_circle_outline

Fördjupning 5 – Ytterligare skyddsåtgärder

Lotta Nordström, SKR & Thomas Nilsson
Konsekvenser och ytterligare skyddsåtergärder av Schrems II

play_circle_outline

Fördjupning 6 – Avslutning

Lotta Nordström, SKR
Konsekvenser och ytterligare skyddsåtergärder av Schrems II

picture_as_pdf

Grundutbildning – Presentation

Molntjänster i kommuner och regioner

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!