Välkommen till OR Play

Kategorier

23 mars livesändning, Hållbarhet i en digital tid
Arbeta i partnerskap
Leda Omställning
Molntjänster i kommuner och regioner
Offentliga filmer
Offentliga Rummet 21 augusti
Offentliga Rummet 3 juni
Seminarier
Skapa säker och tillgänglig information
Smart Teknik
Välkommen till Play

Taggar

1177
affärsmodeller
agenda2030
agilt
AI
AI-agenda
AI-utbildningförledare
aiagendan
aiförmåga
amyedmondson
användarcentrerat
användardrivet
arkitektur
återvinning
automation
automatisering
automatiskabeslut
beställarnätverk
beteendedesign
beteendeförändring
beteendelabbet
betrodda tjänster
boktips
byggblock
c19
cloudact
corona
covid
covid19
criticaldesign
crowdsourcing
cybersäkerhet
cynefin
data
dataskydd
delakultur
demokrati
demokratiskasamtal
designsprint
designthinking
desinformation
detnyanormala
DIGG
digitalamöten
digitalinfrastruktur
digitalisering
digitaliseringsmognad
digitaliseringspolitik
digitalmognad
digitaloffentligsektor
digitaltransformation
digitalutveckling
dimios
distansarbete
distansundervisning
edtech
elektrifiering
energiförsörjning
ethics
etik
EU
europa
europasamarbete
exponentielltech
exponentiellteknologi
fakenews
feedback
Finland
fjärrundervisning
förändring
förändringsledning
förnyelse
fossilfreedata
fossilfritt
frågor
framtid
friprogramvara
GDPR
grunddata
guldlänken
hållbarhet
Inera
infodemi
information
informations
informationsdrivenvård
informationsförsörjning
informationshantering
informationssäkerhet
informationsstyrning
informationsutbyte
infrastruktur
infrastrukturdepartementet
innovation
innovation360
innovationsgurun
innovationsledning
innovationspartnerskap
innovationssprint
innovativförvaltning
intraprenör
itdrift
itdriftsutredning
iterativt
jämställdhet
juridik
justitiedepartementet
källkritik
KLASSA
klimat
klimatomställning
kommunallagen
komplexitet
kreativitet
kritiskdesign
Kronoberg
kulturförtransformation
kundresa
lagstiftning
lantmäteriet
lärande
ledaikomplexitet
ledaomställning
ledarskap
leverantörer
lexplore
livesändning
livslångtlärande
LOU
Lund
lyssnande
medarbetarinnovation
mellanrum
metodstöd
miljö
missions
misslyckas
misstag
mittuniversitetet
mjukvarurobot
mobilitet
molntjänster
motstånd
nätverk
NSÖD
nudging
offentligupphandling
omställning
omställning utveckling
omvärld
opendata
opensource
öppendata
öppnadata
öppnasystem
OSL
pandemi
partnerskap
perspektiv
policylabb
politik
privacyshields
prototyp
psychologicalsafety
psykologisksäkerhet
reflektion
regeringskansliet
regioner
regionhalland
regionvästerbotten
regulatoriskasandlådor
risk
robotfabrik
RPA
säkramöten
samarbete
sambruk
samhällsutmaning
samhällsutmaningar
samtal
samverkan
schrems
schremsII
SDG
SDK
seriousplay
servicedesign
Sibbo
singledigitalgateway
självledarskap
självreflektion
SKL Kommentus
SKLkommentus
skola
skolutveckling
SKR
smartarevälfärd
smartteknik
solidaritet
standardisering
startarörelse
statlig utredning
storsthlm
storytelling
swedishedtest
teaming
test
testbäddar
tillväxtverket
tjänstedesign
tjänsteutveckling
träna
transformation
tredjepartsleverantör
trend
upphandling
utbildning
utopi
utveckling
välfärd
vård
värdeskapande
verksamhetsutveckling
vinnova
vision
visualisering
webbinarier

Föreläsare

Adrian Solitander
Alice Bah Kuhnke
Anders Ygeman
Anders Arpteg
Anders Carlberg
Andréa Råsberg
Andreas Dahlqvist
Andreas Skog
Anna Eriksson
Anna Gärdin
Anna Johansson
Anna Spånt Enbuske
Anne Årneby
Anneli Schwartz
Annelie Roswall Ljunggren
Annika Bergendahl
Åsa Edman
Åsa Zetterberg
Åsa Jellinek
Åse Orréus
Björn Hagström
Britta Sandblom
Carl Heath
Caroline Andersson
Caspar Almalander
Catrin Ditz
Christina Nilsson
Daniel Antonsson
Daniel Forslund
Darja Isaksson
Dennis Pamlin
Ebba Ljungdal
Elaine Wicks
Elin Alsiok
Elin Waara
Elisabeth Eriksson
Elsa Deckner
Elsa Nyström
Emad Zand
Emma Frans
Emma Spak
Emma Patel
Ergin Özdemir
Erik Krantz
Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Eva-Marie Blusi Tyberg
Frédéric Rambault
Gabriel Wikström
Göran Westerlund
Greger Westberg
Håkan Sandahl
Hanna Elving
Hannes Härfast
Helena Olsén
Henrik Salling
Hillar Loor
Ingemar Jansson
Ivar Björkman
Jakob Hellman
Jakob Algulin
Jannie Jeppesen
Jeanette Nilsson
Jenny Birkestad
Johan Lager
Johan Magnusson
Jon Rognes
Jonas Nilsson
Jonas Eriksson
Jonny Ivarsson Paulsson
Julia Larsson
Karin Hebert
Katarina Lindblad Gidlund
Klara Diskay
Kye Andersson
Lars Eriksson
Leif Denti
Lena Berglund
Linda Lindström
Lone Larsen
Lotta Nordström
Louise Callenberg
Magnus Penker
Magnus Isberg
Magnus Sahlgren
Malin Domeij
Malin Annergård
Marcus Matteby
Marianne Öst
Markus Lingman
Marta Nannskog
Mats Snäll
Mats Jensen
Mats Tyrstrup
Mattias Axelson
Mikael Grannas
Mikael Svensson
Niccolas Albiz
Nils Fjelkegård
Nils Mossberg
Nina Widmark
Olle Ejerblad
Örjan Scheller
Örjan Scheller
Palle Lundberg
Patrick Eckemo
Patrick Stahl
Patrik Axelsson
Patrik Sundström
Per Grankvist
Pernilla Glaser
Peter Mannerhagen
Petra Dalunde
Rebecka Carlsson
Rich Nadworny
Sara Öhrvall
Sofie Zetterström
Staffan Isling
Stefan Anderman
Stefan Skoog
Stefan Carlson
Susanne Svanholm
Therese Rådberg
Thomas Nilsson
Thord Berglund
Tina J Nilsson
Tomas Nilsson
Tony McCarrick
Tove Löfgren
Vanja Carlén
Viktoria Hagelstedt
Virginia Dignum

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!