Teaser exponentiell klimatomställning 23 mars

Rebecka Carlsson

9 mars, 2021

Vi bjuder på en liten teaser inför Hållbarhet i en digital tid. Hållbarhet och exponentiella teknologier, hur hänger de ihop? Hur kommer de båda trenderna rita om vårt samhälle? Hör Rebecka Carlsson slutföra sitt resonemang den 23 mars! Välkomna med din anmälan på https://offentligarummet.se/

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!