Seminarium 23 april – mäta digital mognad

Jenny Birkestad, Daniel Forslund, Johan Magnusson, Emma Patel, Örjan Scheller, Christina Nilsson, Marcus Matteby , Jakob Algulin, Julia Larsson

26 april, 2021

Inspelning från seminariet Mäta för att skapa förflyttning – prioritera genom digital mognad 23 april.

Jenny Birkestad, Affärsområdeschef Adda, och Daniel Forslund, regionråd Region Stockholm, ordförande för regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott samt ordförande för SKRs beredning för digitalisering introducerar seminariet och sätter fokus på varför detta är en prioriterad fråga. Johan Magnusson, forskare Göteborgs universitet, som har varit en motor i arbetet med att ta fram modellen gästar också seminariet och berättar mer om metoden. Lyssna sedan på hur Linköpings kommun, Sundsvalls kommun och Region Stockholm har mätt sin digitala mognad med hjälp av självskattningsverktyget DiMiOS.

Nu driver SKR, tillsammans och ESF-rådet, projektet Digital mognad med målet att skala upp DiMiOS nationellt och som en del i detta erbjuda stöd i att genomgå självskattning, en grundutbildning i digital mognad samt metodstöd i hur du arbetar med resultatet av självskattningen.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!