Reflektion och lärande

Patrick Stahl

2 september, 2020

Patrick guidar oss genom principen ARL – action, reflection, learning. För att kunna förändra vårt beteende och leda omställning kan vi inte bara fortsätta göra saker. Vi behöver skapa ett lärande, och lärandet sker genom att vi skapar utrymme för reflektion. Från livesändning 21 augusti 2020, fördjupningsspår Att leda omställning.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!