Palle Lundberg

Palle Lundberg

14 oktober, 2020

Palle har gjort en lång ledarresa och tränat sig i ledarskap. Lyssna på Palle Lundbergs tankar i sju filmer där han ger egna exempel på hur han leder omställning och får saker att hända i en stor och komplex organisation. I varje avsnitt får du några av de pusselbitar som behövs för att skapa en modern, hållbar och innovativ organisation som skapar värde för invånarna. 

Avsnitt

play_circle_filled

Avsnitt 1: Intro

Palle introducerar sina 7 filmer om ledarskap, hur man leder omställning och sina erfarenheter om hur man får saker att hända i stora organisationer. 

Avsnitt 2: Kapitel 1

Lyssna, lyssna och åter lyssna. Palle pratar bland annat om det viktiga i att träna sig i sitt ledarskap. En del av lyssnandet innebär att vara nära verksamheten bland annat genom regelbundna verksamhetsbesök.

Avsnitt 3: Kapitel 2

Kommunikation, kommunikation och kommunikation. Palle berättar om vikten av att ha en vision som ger gemensam målbild och riktning och en organisation där alla behövs. Trend och omvärldsanalys som utgångspunkt för verksamhetsutveckling.

Avsnitt 4: Kapitel 3

“Går inte att styra en stor och komplex organisation, den enda möjlighet är att leda den”. Personliga utvecklingsområden. Krävs gemensam syn på ledarskap. Ingen föds till ledare, vi behöver alla träna, träna och åter träna.

Avsnitt 5: Kapitel 4

Hur fortsätta driva utveckling i en redan framgångsrik organisation? Vi står inför komplexa förändringar och förväntningar. För att hitta nya och smartare lösningar behöver vi ta tillvara såväl interna som externa innovationer och idéer. Det kräver dock ett nytt styrsystem med ökad tillit istället för balanserade styrkort.

Avsnitt 6: Kapitel 5

“Den största utmaningen av alla är organisationens felrädsla”. Palle menar att för att utvecklas måste vi våga testa och våga misslyckas, det är i lärdomarna vi hittar nya smarta lösningar.

Avsnitt 7: Kapitel 6

I de organisatoriska mellanrummet gömmer sig våra utmaningar och möjligheter. För att nyttja de mellanrummet krävs nytt ledarskap och nya förhållningssätt där vi testar och dra lärdomar snarare än att planera och göra strategier. Lyssna på hur Palle drivit på kulturförändring för att åstadkomma detta i Helsingborg.

Avsnitt 8: Kapitel 7

Palles 13 bästa tips för att lyckas med att leda omställning. Detta vill du inte missa!

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!