Seminarium 16 april Osunt leverantörsberoende

Klara Diskay, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, Jannie Jeppesen, Göran Westerlund, Elin Waara

19 april, 2021

Fredagen den 16 april genomfördes seminariet Osunt leverantörsberoende, försörjningsberedskap i en digital tid. Inspelningen är från hela seminariet och du hittar talarna i följande ordning:

lnledning och moderator Klara Diskay, Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, Adda
Göran Westerlund, Digitaliseringsansvarig/CDO, Alingsås kommun
Jannie Jeppesen, Vd/CEO, Swedish Edtech Industry
Elin Waara, bolagsjurist, Adda
Paneldiskussion

Vi har under en lång period byggt upp partnerskap där var och en gör det den är bäst på. Jakten på effektivisering och viljan att skapa bästa möjliga tjänster för våra invånare och de vi är till för har skapat försörjningskedjor mellan offentliga organisationer och leverantörer. Det arbetssättet har på många sätt tjänat oss väl. Nu när vi testat försörjningskedjor under en kris är det tid att ställa oss en rad frågor.

Ett filmtips är att även se inspelningen Förutsättningar för digital transformation – nya innovationsstrategier, avtal och arbetssätt. Mattias Axelson och Jon Rognes har i sin forskning följt en kommun för att analysera vilka förutsättningar som behövs för att beställare och leverantörer gemensamt kan skapa värde för invånarna.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!