Öppnande av Offentliga Rummet 2.0

Anders Ygeman

3 juni, 2020

Anders Ygeman öppnar Offentliga Rummet den 3 juni. Pandemin har gjort att samhället har tagit ett enormt digitalt kliv. Nu behöver vi ta nästa steg och se till skapa nyttor som kommer alla till del och möjligheten att göra det är större än någonsin tidigare.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!