Öppna data i Sverige

Kristine Ulander

9 november, 2020

Öppen förvaltning genom öppna data. Kristine Ulander, strateg på öppen och datadriven Innovation på DIGG, myndigheten för digital förvaltning, berättar om varför det är viktigt med öppen och tillgänglig data. Kristine ger oss några nedslag vad som händer i omvärlden och nationellt.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!