Kritiska perspektiv på digitalisering

Katarina Lindblad Gidlund

24 augusti, 2020

Vad är det vi tar för givet? och vilka tjänar på det? När vi jobbar med digitalisering behöver vi ifrågasätta det förgivettagna och skapa utrymme för reflektion. Om vi ska skapa verklig innovation och samhällsförändring kan vi inte göra mer av det vi redan gör. Låt Katarina Gidlund inspirera dig till att gå bortom det givna.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!