Kommunala öppna data kräver samverkan

Björn Hagström

9 november, 2020

”Publicering av öppna data är det moderna sättet att uppfylla andemeningen i offentlighetsprincipen”. Genom en rätt liten investering i öppna data finns potentialen att skapa stora värden både för demokrati och insyn, men även för entreprenörskap, nya tjänster och service. Björn Hagström, rådgivare inom öppna data och informationshantering, berättar om nationell skalning av öppna data (NSÖD) och betydelsen av samverkan om kommunala öppna data.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!