Förutsättningar för digital transformation – nya innovationsstrategier, avtal och arbetssätt

Lotta Nordström, Mattias Axelson, Jon Rognes

1 mars, 2021

Lotta Nordström, CIO på SKR, samtalar med Jon Rognes och Mattias Axelson från Handelshögskolan om förutsättningar för lyckad digital transformation. Jon och Mattias har i sin forskning följt en kommun för att analysera vilka förutsättningar som behövs för att beställare och leverantörer gemensamt kan skapa värde för invånarna.

Det finns stora behov att skapa nya sätt för att driva digital transformation, vi behöver bland annat gå från fokus på kostnadsreduktion till fokus på innovation. När offentlig sektor skapar tjänster till sina invånare i en komplex verklighet, där allt inte är standardiserat, behöver vi nya typer av avtal, annan organisering och andra arbetssätt. Inte minst måste vi hitta sätt att samverka inom offentlig sektor men också med leverantörer. Några ledord är högre grad av flexibilitet, samverkan och att kunna dela lösningar. Följaren kan vara vinnaren! Lyssna på varför.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!